Bilglass

Bilglass

Se det glassklart

Alt i bilglass


Har du fått steinsprut, en sprekk eller på annen måte ødelagt noen av dine vinduer? Vi skifter / reparerer din ødelagte vindusrute.

Vi har avtale med de fleste forsikringer. (noen få unntak)

Vi har avtale med levrandør om levering to ganger daglig, så vi kan trå til raskt hvis nøden er stor.


Telefon:  +47 400 04 362

Copyright Autofilm.no, All Rights Reserved